Controle van de Whk beschikking 2022

7 (Demo)

Zoals ieder jaar zal ook nu weer de Belastingdienst de Whk beschikking 2022 gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) naar de werkgevers sturen. In deze beschikking staat vermeld welke Whk-premiepercentage u als werkgever per 1 januari 2022 gaat betalen voor de WGA en ZW. Deze premie is gebaseerd op de WGA- en Ziektewetuitkeringen van (ex)werknemers die in 2020 aan de werkgever worden toegerekend. Deze berekeningsmethode wordt ook wel het T-2 principe genoemd.

Controle is van belang

Het is van belang de Whk beschikking 2022 goed te controleren op correctheid:

  • Kloppen de toegerekende uitkeringslasten ZW en WGA?
  • Is de aangegeven sectorindeling correct?
  • Kloppen alle administratieve zaken zoals BSN-nummers en/of de berekening van de gemiddelde premieplichtige loonsom?
  • Wordt er rekening gehouden met het feit dat de werkgever eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA is?
  • Ook een overgang van de onderneming door fusie of (administratieve) splitsing kunnen fouten in de hand spelen.

Waarom een controle?

  • Het kan om potentieel veel geld gaan, het financieel belang is groot
  • Geeft inzage in de toerekenbare dossiers
  • In de praktijk komen fouten met regelmaat voor
  • Vervolg advies op basis van de uitgevoerde controle

Fieldin ondersteunt werkgevers bij de controle, uitvraag van specificatie(s) ZW- en/of WGA-lasten én uitvoering van een (mogelijke) bezwaarprocedure / correctie.

Termijn

Als werkgever heb je slechts zes weken na dagtekening van de Whk beschikking 2022 de tijd om bezwaar in te dienen! Indien deze termijn is verstreken neem, dan toch contact met ons op, zodat wij voor je kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Onderneem dus tijdig actie en laat een eerste controle gratis door Fieldin uitvoeren. Dit doen we op basis van ‘no cure, no pay’. Stuur vandaag nog je beschikking naar whkcheck@fieldin.nl

We staan voor u klaar
Onze diensten
Bij Fieldin staan we voor kosten besparen en risicobeheersing op sociale zekerheid en meer. Ontdek hoe wij uw onderneming kunnen helpen met deze zaken. Lees hieronder meer over onze diensten.